Høring om endringer i kassasystemforskrifta

Skattedirektoratet har sendt forslag til endringer i kassasystemforskrifta på høring.

Publisert:

Det fremgår av høringsnotatet at endringene for en stor del er presiseringer av gjeldende rett. Noen endringer er også foreslått for å harmonisere med annet regelverk. Høringsfristen er 14. mai 2018

Se høringsdokumentene på skatteetaten.no.