Høring revisors signatur i ny skattemelding

Forslaget oppdaterer gjeldende begreper som fastsetter krav til revisors signatur, slik at begrepene samsvarer med løsningen til ny skattemelding for næringsdrivende. Revisors materielle plikter og ansvar skal imidlertid være uendret etter gjennomføringen av begrepsendringene i lov og forskrift.

Publisert:

Ny skattemelding for næringsdrivende er planlagt iverksatt for upersonlige skattepliktige for inntektsåret 2022, som skal leveres i 2023. Målet med ny skattemelding for næringsdrivende er å gjøre det enklere og mer effektivt å levere riktige opplysninger med bedre kvalitet. For mer informasjon om ny skattemelding for næringsdrivende, se Skatteetaten: Ny skattemelding for næringsdrivende.

Fristen for å sende inn høringsuttalelser er 3. januar 2022.

Høringsinnspillene sendes til: horingsinnspill@skatteetaten.no.