Høringssvar IFRS Foundation og opprettelsen av ISSB

Revisorforeningen har avgitt høringssvar i høringen fra IFRS Foundation som omhandler endringer i konstitusjonen til IFRS Foundation i forbindelse med opprettelsen av et nytt International Sustainability Standards Board (ISSB).

Publisert:

IFRS Foundation har invitert til høring i forbindelse med opprettelsen av en ny global standardsetter innenfor bærekraftsrapportering - inntil videre kalt ISSB.

Opprettelsen innebærer diverse endringer i konstitusjonen til IFRS Foundation og Revisorforeningen har avgitt svar som kan leses til høyre.

Høringen til IFRS Foundation -  Exposure Draft and comment letters: Proposed Targeted Amendments to the IFRS Foundation Constitution to Accommodate an International Sustainability Standards Board to Set IFRS Sustainability Standards kan leses her.