Høringssvar «revisors signatur i ny skattemelding for næringsdrivende»

Revisorforeningen støtter forslaget om å endre begreper som fastsetter krav til revisors signatur, for å samsvare med den nye skattemeldingen. Revisors materielle plikter og ansvar skal være uendret etter gjennomføringen av begrepsendringene i lov og forskrift.

Publisert:

Ny skattemelding for næringsdrivende er planlagt iverksatt for upersonlige skattepliktige for inntektsåret 2022, som skal leveres i 2023. Målet med ny skattemelding for næringsdrivende er å gjøre det enklere og mer effektivt å levere riktige opplysninger med bedre kvalitet. For mer informasjon om ny skattemelding for næringsdrivende, se Skatteetaten: Ny skattemelding for næringsdrivende.

Høringen innfører et prinsipp om at revisor skal signere på ulike pliktige «opplysninger». Vi påpeker at vi savner klare definisjoner på hva dette egentlig er eller blir i den nye løsningen. Dette burde komme klart frem. Selv om intensjonen er at revisors materielle plikter og ansvar ikke skal endres, er det en risiko for at dette kan skje hvis det ikke er klart for alle parter hva disse opplysningene er.