Bedre kontroll i Skattefunn-ordningen

Revisorforeningen mener at prosjektregnskap for underleverandører av FoU og signering av timelister kan bedre kontrollen i Skattefunn-ordningen. Kravene må imidlertid avgrenses på en god måte.

Publisert:

Vi har tatt opp dette i vårt høringssvar til Finansdepartementets forslag om endringer i Skattefunn-ordningen. 

Det er blant annet foreslått å øke satsen fra  600 til 650 kroner per arbeidstime for FOU-aktiviteter. Samtidig foreslås det at det maksimale fradragsgrunnlaget i Skattefunn reduseres til 25 millioner kroner per skattepliktig, og at fradragsprosenten settes til 19 prosent for alle bedrifter.

Det foreslås et krav om å fremlegge prosjektregnskap fra underleverandører til Skattefunn-prosjekter. Revisorforeningen er enig i at en slik regel kan øke kontrollmulighetene. Kravet bør imidlertid kun omfatte underleverandører som utfører forskning og utvikling i Skattefunn-prosjktet. Forslaget kan oppfattes slik at det omfatter alle leverandører til FoU-prosjekter, også de som kun leverer materiell mv. Vi støtter en beløpsgrense på 100 000 kroner.

Det foreslås at FoU-medarbeider og bedriftens prosjektansvarlige signerer timelistene. Vi har påpekt at elektroniske løsninger for timeføring og signering må være akeptable, slik at timelistene ikke nødvendigvis må skrives ut og signeres på papir. Vi har også tatt opp at frist og hyppighet for signering bør samordnes med bestemmelsene om timelister i bokføringsforskriften.