Høyesterett om fristen for å inngå justeringsavtale

Justeringsavtale må inngås innen fristen for å levere mva-meldingen for den mva-terminen da overdragelsen skjer.

Publisert:

Høyesterett har i en nylig avsagt dom kommet til at det er riktig å kreve at justeringsavtale må være inngått innen fristen for å levere mva-melding for den mva-termin da overdragelsen finner sted. 

Virkningen av at justeringsavtale ikke er inngått innen fristen er at overdragende selskap må betale tilbake merverdiavgift som er trukket fra i forbindelse med ny-, på- eller ombygging av bygget.

I praksis får det dermed veldig store konsekvenser å inngå justeringsavtale etter fristen.