Dom om fradrag for inngående mva - salg av fast eiendom

Staten vant saken mot Skatteklagenemda om fradrag for inngående merverdiavgift ved salg av fast eiendom.

Publisert:

Salg av fast eiendom er unntatt fra merverdiavgift. Uenigheten består i om det er fradrag for inngående merverdiavgift for kostnader som pådras ved salg av fast eiendom når eiendommen har vært brukt i egen avgiftspliktig virksomhet, eller avgiftspliktig utleie. 

Lagmannsretten kom til at skatteklagenemndas vedtak, som innebar at det er fradrag for inngående merverdiavgift på slike kostnader, ikke er gyldige. Retten mener det ikke skal vil være mva fradrag.

Dommen er en ennå ikke rettskraftig. Skatteklagenemnda kan anke og det må antas at saken i tilfelle vil slippe inn for Høyesterett da avgjørelsen har stor prinsipiell betydning.