Husk å delegere de nye rollene i Altinn

Altinn går over til kun å benytte de nye rollene for revisorer og regnskapsførere fra ca. 20. desember 2017.

Publisert: Skatt Regnskap Revisjon

Det innføres nye roller for revisorer og regnskapsførere. For revisor er dette «Ansvarlig revisor» og «Revisormedarbeider». For regnskapsfører er dette «Regnskapsfører med signeringsrettighet», «Regnskapsfører uten signeringsrettighet» og «Regnskapsfører lønn». Vi viser til artikkel på revisorforeningen.no fra 11. desember 2015.

Planlagt produksjonssetting: 20. desember 2017

Altinn er nå klare til å switche over slik at revisor og regnskapsfører kun har de nye dedikerte rollene på vegne av sine klienter, og har planlagt produksjonssetting av dette ca. 20.desember 2017. Dette betyr at alle må ha delegert de nye rollene innen den datoen for at de ansatte fortsatt skal ha tilgang til klientene i Altinn.

For å ivareta tilgang på arkiverte tjenester som er sendt inn med de gamle rollene, blir det kjørt script som setter de nye rollene på arkiverte instanser.

Klientdelegeringer som er gjort til ansatte på de «gamle» rollene (Utfyller/innsender, Lønn og personal osv.) vil bli slettet med script, slik at det bare er de nye rollene som er delegert på klientene. Denne slettingen vil skje på et annet tidspunkt.