Husk å delegere de nye rollene i Altinn

20. desember går Altinn over til kun å benytte de to nye rollene for revisorer; Ansvarlig revisor og revisormedarbeider.

Publisert: Revisjon Skatt

Eier, styreleder og daglig leder i revisjonsselskapet har automatisk tilgang til alle kunder gjennom Revisor-rollen i Enhetsregisteret.  

Fra 20. desember vil nye delegeringer for ansatte kun skje gjennom disse to rollene.

For tidligere delegeringer vil fortsatt de gamle delegeringene gjelde en kort tid, men vi understreker at det er viktig å ta i bruk de nye rollene innen 20. desember. 

Går man inn på «klientdelegering» på Altinn ligger det en orientering om hvordan dette gjøres.

Se nye klientdelegeringssider på Altinn.no. Står du fast kan du alltid søke hjelp hos Altinn enten ved å klikke på "hjelp og kontakt" nederst på siden, eller ved å klikke på spørsmålstegnet nederst i høyre hjørne.