Husk å slette eiendomsposter fra regnskapssystemet

I Skatteinfo nr. 3-2017 skriver Skatteetaten at opplysningene om eiendommen må slettes fra regnskapssystemet når eiendommen selges.

Publisert: Skatt

Ellers kommer den med i skattemeldingen også neste år.

I Skatteinfo skriver skatteetaten at de hvert år har flere klager der eiendomspostene er feil og at dette kan skyldes at eiendommen er solgt, og at opplysningene ikke er blitt tatt ut av regnskapssystemet.

Selv om skatteetaten fjerner opplysninger om eiendommen i sine systemer, slik at den ikke er med i den forhåndsutfylte skattemeldingen, vil den likevel komme med dersom den ligger igjen i regnskapssystemet.

Hvis disse opplysningene sendes inn i skattemeldingen, vil skatteetaten oppfatte dette som at skattyter eier denne eiendommen.

Skatteetaten opplever også at opplysninger om eiendommen legges inn på en ny post, selv om det er forhåndsutfylte opplysninger om eiendommen på annen post i skattemeldingen. Dette vil føre til at eiendommen kommer med i skattegrunnlaget to ganger.

Hva kan du gjøre?

Sjekk at solgte eiendommer også blir fjernet fra regnskapssystemet. Hvis skattyter står oppført med eiendommer vedkommende ikke eier i skattemeldingen, kan regnskapsfører rette dette i sin klients skattemelding og samtidig opplyse oss om hvem eiendommen er overdratt til og når. Er eiendom tatt med til beskatning to ganger, kan regnskapsfører også rette dette.

Eiendomsoverdragelser som ikke er tinglyst

Hvis en eiendom er overdratt til ny eier uten at overdragelsen er tinglyst, må det sendes inn dokumentasjon på overdragelsen, slik at skatteetaten får oppdatert sine systemer.