Husk å søke om utsettelse på vegne av klienter innen 31. mai

I år aksepterer Skattedirektoratet at det søkes om utsettelse for alle klienter, dvs. utover 10 % av klientmassen.

Publisert:

Det følger av skatteforvaltningsforskriften § 8-2-5 at revisor og regnskapsfører kan søke om utsettelse for en mindre andel av søkerens klienter til 30. juni. Tidligere har grensen vært satt til 10 % av klientmassen. Søknad må leveres senest 31. mai.

For å bidra til å løse de ekstraordinære utfordringene har Skattedirektoratet bestemt at regnskapsførere og revisorer kan søke om utsettelse for alle sine klienter i 2022, som er utover normalordningen i skatteforvaltningsforskriften.

Forutsetningen er at man søker gjennom skatteetatens nye løsning for søknader.

Søk om utsettelse på skatteetaten.no