Husk å søke om utsettelse

Regnskapsfører og revisor kan søke om en måneds utsettelse på levering av skattemeldingen på vegne av inntil 10 prosent av klientmassen.

Publisert:

Fristen for å søke går ut 31. mai.

Søknaden må gjelde navngitte skattytere. Søknader om utsettelse sendes elektronisk på skjema RF-1113.

Regnskapsførere og revisorer som skal levere skattemelding for klienter hvor det skal søkes utsettelse på leveringsfristen skal levere søknadsskjema på regnskapsfører eller revisors fødsels-eller organisasjonsnummer.

For å fylle ut skjemaet trenger du Altinn-rollen «Regnskapsmedarbeider», «Revisormedarbeider» eller «Regnskapsfører uten signeringsrett».

Signering kan utføres med rollen «Begrenset signeringsrettighet», «Regnskapsfører med signeringerett» eller «Ansvarlig revisor».

Det vil ikke bli innvilget utsettelser utover 30. juni. Leveres skattemeldingen etter fristens utløp, må det legges ved begrunnelse for den sene leveringen.