Ny risikovurdering fra Finanstilsynet: Revisorer og regnskapsførere anses å ha medium lav risiko for å bli benyttet til hvitvasking og terrorfinansiering

Finanstilsynet har oppdatert sin vurdering av risiko for hvitvasking og terrorfinansiering hos foretak under tilsyn. Risikovurderingen har et eget avsnitt om revisorer og regnskapsførere.

Publisert:

Finanstilsynet skriver blant annet:

"Forhold på oppdragsgivers side kan føre til økt risiko for at revisor eller regnskapsfører blir benyttet til hvitvasking eller terrorfinansiering. I utførelsen av revisjons- eller regnskapsføreroppdrag må revisor og regnskapsfører derfor identifisere forhold på oppdragsgiversiden som kan indikere hvitvasking eller terrorfinansiering. Revisorer og regnskapsførere kan også opptre som rådgivere."

Finanstilsynet forventer at foretakene følger opp informasjonen i risikovurderingen når egne risikovurderinger utarbeides og oppdateres.