Hvitvaskingspakken: Oppdatert oversikt over utsatte land (for påloggede medlemmer)

Revisorforeningens oversikt over utsatte land er oppdatert per 8. juni 2020. Åtte land er føyet til, mens ni land er tatt ut.

Publisert:

Revisorforeningens oversikt over land som kan innebære forhøyet risiko for hvitvasking eller terrorfinansiering, kan gi støtte til revisjonsforetak i risikovurdering av klienter i henhold til hvitvaskingsloven.

Oversikten er utarbeidet på grunnlag av offentlig tilgjengelige anerkjente kilder:

  • Høyrisikoland etter hvitvaskingsforskriften § 4-10, jf EU-forordning 2016/1675
  • Land på anti-hvitvaskingsorganet FATFs oversikt over land med manglende tiltak mot hvitvasking 
  • Land som er ilagt sanksjoner av EU eller FN (EU Sanctions Map)
  • Land med CPI-skår 40 eller lavere på Corruption Perceptions Index (Transparency International)
  • Land med FSI-skår 70 eller høyere på Financial Secrecy Index (Tax Jutice Network)

I denne oppdateringen er åtte nye land kommet med på oversikten, mens ni land har gått ut.

Oversikten er tilgjengelig for innloggede medlemmer av Revisorforeningen som del av vårt støttemateriell for tiltak mot hvitvasking (hvitvaskingspakken).