Hvitvaskingspakken er oppdatert

Oppdateringen skal ivareta de forholdene som har kommet frem i forbindelse med tematilsynet med etterlevelsen av hvitvaskingsloven og den dialogen vi har hatt med Finanstilsynet i den forbindelsen.

Publisert:

Vi har oppdatert Hvitvaskingspakken - Revisorforeningens støttemateriell for tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering i et revisjonsforetak. Du må være logget inn som medlem i Revisorforeningen for å få tilgang til støttemateriellet i Hvitvaskingspakken.

  • Vi har gjort endringer i våre eksempler på hvitvaskingsrutiner og skjema for registrering av klientopplysningerer. De viktigste endringene gjelder virksomhetsinnrettet risikovurdering, kundetiltakene og intern kontroll.

  • Vi har fjernet eksemplet på risikovurdering av egen virksomhet for å få tydelig frem at den virksomhetsinnrettede risikovurderingen må være tilpasset det enkelte foretaket. Den oppdaterte eksempelrutinen sier mer om hva den virksomhetsinnrettede risikovurderingen bør inneholde.

  • Vi vil komme tilbake med et oppdatert eksempel på hvitvaskingsrutiner for alenepraktiserende revisorer, men også alenepraktiserende bør ha god nytte av den oppdaterte eksempelrutinen.