Hvitvaskingspakken - støttemateriell fra Revisorforeningen

Revisorforeningen har utarbeidet en pakke med materiell som skal gjøre det enklere for deg som driver revisjonsvirksomhet å oppfylle alle kravene i hvitvaskingsloven og få en god struktur på tiltakene. Hvitvaskingspakken vil også langt på vei kunne brukes i et regnskapsførerfirma.

Publisert:

Video: Fagsjef Espen Knudsen går gjennom hvitvaskingspakken på ni minutter 

Tiltak mot hvitvasking har fått stadig mer oppmerksomhet de senere årene både i media og fra Finanstilsynet, og for et år siden fikk vi en helt ny hvitvaskingslov. Det er økte forventninger til at revisorene skal bidra for å forhindre hvitvasking.

Samtidig vet vi at det er krevende å oppfylle alle kravene i hvitvaskingsloven. Denne pakken vil være et godt hjelpemiddel for å få til dette. Pakken er laget med tanke på et mindre revisjonsfirma, men bør være et godt utgangspunkt også for et regnskapsførerfirma eller et større revisjonsfirma.

Hva er i hvitvaskingspakken? 

  • eksempel på hvitvaskingsrutiner i et revisjonsfirma
  • skjema for registrering av klientopplysninger
  • liste med momenter for innhenting av informasjon fra klienten
  • eksempel på risikovurdering av egen virksomhet
  • skisse til opplæringsplan for partnere og medarbeidere
  • en oversikt over utsatte land som kan gi støtte til risikovurdering av klienter med tilknytning til andre land

Hvitvaskingspakken er tilgjengelig for påloggede medlemmer under menyen: Fag / Standarder og veiledninger / Hvitvasking – støttemateriell.

Bruke materialet

Vi vil oppfordre deg til å ta en nærmere titt på den nye hvitvaskingspakken. Hvis du vil ta dette materialet i bruk i ditt firma, bør du og de andre ansvarlige lese grundig gjennom og tenke over hvordan dette passer hos dere. Mye kan brukes slik det står, men det er både mulig og nødvendig å tilpasse eksemplene.

Registrer ny fagsak hvis du lurer på noe mht. hvitvaskingspakken.