Hvitvaskingstilsyn i januar

Finanstilsynet gjennomfører et tilsyn med etterlevelsen av hvitvaskingsloven i 60 revisjons- og regnskapsførerforetak.

Publisert:

Varsel om tilsynet sendes ut i løpet av januar. Finanstilsynet vil be foretakene om å sende inn: 

  • En liste over alle kunder (revisjon, regnskapsføring, rådgivning)
  • Foretakets virksomhetsinnrettede risikovurdering
  • En fullstendig oversikt over alle foretakets hvitvaskingsrutiner og eventuelle sjekklister
  • En redegjørelse for hvilke opplæringstiltak som ble gjennomført i 2019

Det dokumentbaserte tilsynet vil bli fulgt opp med stedlig tilsyn hos 20 til 30 av foretakene.