Ideelle organisasjoner og foreninger

Ideelle organisasjoner og foreninger kan omsette varer og tjenester uten merverdiavgift når vederlaget mottas i form av medlemskontingenter, og omsetningen skjer som ledd i organisasjonens ideelle virksomhet.

Publisert:

Skattedirektoratet har i en uttalelse behandlet rekkevidden av unntaket.

Unntaket begrenser seg til organisasjonens/foreningens ideelle virksomhet. Dersom organisasjonen/foreningen i tillegg til den ideelle virksomhet, også driver kommersiell virksomhet, vil denne omsetning være avgiftspliktig enten vederlaget betales i form av kontingent eller prises særskilt, f.eks. gjennom en serviceavgift.