Idrettslag med kiosksalg

Idrettslag med salg fra kiosk som er unntatt fra skatte- og avgiftsplikt trenger ikke benytte kassasystem.

Publisert: Bokføring

Skattedirektoratet har i en uttalelse kommet til at for idrettslag som har omsetning fra kioskvirksomhet som ikke medfører skatte- eller avgiftsplikt, vil det ikke være krav om å benytte kassasystem for å dokumentere kontantsalget fra kioskvirksomheten. Det samme gjelder ved eventuelt annet skatte- og avgiftsfritt kontantsalg som serveringstjenester.