Ikke tvangsmulkt for a-melding med frist 6. april

Det blir ikke ilagt tvangsmulkt i a-ordningen for a-melding med leveringsfrist 6. april.

Publisert:

Skatteetaten har allerede besluttet å stanse tvangsmulkt for a-melding med frist 5. mars. Dette skal også gjelde for a-melding med frist 6. april, opplyser skatteetaten.

Skatteetaten understreker likevel at det er viktig at a-meldingen blir levert. Opplysningene brukes blant annet i behandling av krav om sykepenger og dagpenger fra NAV.

Fristen for å rapportere a-melding vil fremdeles være den 5. hver måned. Hvis den 5. er helg eller helligdag, er fristen første virkedag etter.