Ikrafttredelse for endringer i hvitvaskingsloven 1.7.2017

Endringene i hvitvaskingsloven som ble foreslått i Prop. 76L (2016-2017) ble sanksjonert i statsråd 16. juni.

Publisert: Selskapsrett

Det er vedtatt flere endringer i loven. Bl.a. kan forhandlere av gjenstander ikke motta vederlag i kontanter på 40 000 kroner eller mer. Dette gjelder også der oppgjøret gjennomføres i flere operasjoner, jf. hvitvaskingsloven § 4a.

Det innføres et nytt kapitel 5A om autorisasjon av tilbydere av virksomhetstjenester.

Virksomhetstjenester kan bare tilbys av fysiske og juridiske personer som er autorisert av Finanstilsynet. Autorisasjon gis etter søknad. Autorisasjon fra Finanstilsynet er likevel ikke nødvendig for advokat, autorisert regnskapsfører, autorisert regnskapsførerselskap, statsautorisert og registrert revisor og godkjent revisjonsselskap, jf. hvitvaskingsloven § 26a.