Informasjon om klimarelaterte forhold i årsrapporten

Finanstilsynet har gjennomført tematilsyn med utvalgte noterte foretak sin rapportering av klimarelaterte forhold i årsrapporten for 2021 og revisoren sitt arbeid knyttet til dette.

Publisert:

Viktige observasjoner fra tematilsynet er: 

  • Informasjonen foretakene har gitt om klimarisiko utenfor årsregnskapene, er ofte generell og i liten grad knytt til virksomheten til foretaket, mens omtale av klimamuligheter og grønne virksomhetsområder blir viet betydelig plass, selv om denne delen av virksomheten er liten.
  • Foretakene har satt overordnede klimarelaterte mål, men de fleste foretakene har ikke gitt klare opplysninger om hvordan de skal nå målene.
  • Finanstilsynet observerer også at flere av foretakene som har gitt informasjon om klimarelaterte forhold i årsregnskapene, presenterer opplysninger som er mangelfulle. 
  • Det er også observert behov for forbedringer i revisors vurdering og dokumentasjon av hvordan klimarisiko påvirker den finansielle rapporteringen.