Informasjonsplikt om grunnleggende rettigheter og arbeidsvilkår i leverandørkjeden

Etikkinformasjonsutvalget har kommet frem til at en lovpålagt informasjonsplikt vil kunne bidra til mer åpenhet og innsyn i globale verdikjeder som kan bidra til bedre vern av grunnleggende rettigheter og arbeidsvilkår i leverandørkjeden.

Publisert:

Det regjeringsoppnevnte Etikkinformasjonsutvalget leverte en statusrapport i juni og skal levere endelig rapport innen 1. desember 2019. Regjeringen ønsker å utrede behovet for en informasjonsplikt for etikk og samfunnsansvar, for å sikre at forbrukere og organisasjoner får relevant informasjon om hvordan næringsdrivende arbeider for å ivareta grunnleggende rettigheter og anstendige arbeidsvilkår for arbeidere i leverandørkjeder.

I statusrapport fra juni peker utvalgets foreløpige vurderinger i retning av lovpålagt informasjonsplikt. Utvalget mener en slik informasjonsplikt vil bidra til «mer åpenhet og innsyn i globale verdikjeder som på sikt kan bidra til bedre vern av grunnleggende rettigheter og arbeidsvilkår i leverandørkjeden». I følge utvalget kan en slik åpenhet være en driver for bedre styring i selskapene.

Utvalget skriver at «Studier viser at rapporteringen etter regnskapsloven § 3-3 c ikke gir god nok eller sammenlignbar informasjon til investorer. En analyse av Norges 100 største virksomheter i 2017 konkluderte at rapporteringen fremstår mer som et pliktløp enn åpen, relevant og strukturert informasjon som forteller det mest vesentlige om selskapet. Informasjonen som gis etter kravene i regnskapsloven vil heller ikke nødvendigvis være tilgjengelig eller relevant for forbrukere og organisasjoner.»