Ingen utvidet frist for revisjonsberetning til kommuner

Kommunal- og moderniseringsdepartementet opplyser at det ikke er mulig å endre kommuneloven innen fristen for å avgi revisjonsberetning i april.

Publisert:

Norges Kommunerevisorforbund og Revisorforeningen ba regjeringen om å utsette fristen for å avgi revisjonsberetning i kommuner og fylkeskommuner til 18. mai fra 15. april.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet svarer at utsettelse av fristen forutsetter at Stortinget endrer loven midlertidig. Det er ikke mulig å fremme en lovproposisjon som er vedtatt innen fristen i april. Departementet har derfor kommet til at det ikke er hensiktsmessig å sette i gang en slik lovprosess.