Revisorforeningen støtter forslaget om reduserte inndrivingskostnader mv.

Justisdepartementets forslag om å redusere kostnadene selskaper og personer blir belastet med ved betalingsproblemer, er etter Revisorforeningens syn godt begrunnet.

Publisert:

Revisorforeningen mener at koronakrisen i enda større grad har aktualisert behovet for en reduksjon i gebyrene.

Vi støtter derfor forslaget som betyr en snarlig reduksjon av inndrivingskostnadene.