Avviklingen av 350-kronersgrensen – overgangsordningen

Deklarasjonsfritaket for varer til en verdi under kr 350 videreføres, mens ansvarsbegrensningen for utenlandske tilbydere avvikles.

Publisert:

I en overgangsperiode er det for varer til en verdi under kr 350 innført et deklarasjonsfritak. Fritaket medfører at slike varer ikke blir stoppet på grensen og sjekket for skatter og avgifter. Dette gjelder ikke matvarer, særavgiftspliktige varer eller restriksjonsbelagte varer. Fritaket betyr at transportøren ikke belaster kunden med fortollingsgebyr. Regjeringen foreslår å videreføre denne ordningen.

Regjeringen vil avvikle ordningen med ansvarsbegrensning for utenlandske tilbydere av varer av lav verdi 1. juli 2021. Utenlandske tilbydere gis en siste frist til å etterleve regelverket 30. september 2021.