Innovasjon Norge letter næringslivets tilgang til tilskudd, lån og garantier

For å møte endrede behov i næringslivet som følge av koronapandemien, justerer Innovasjon Norge nå vilkårene for tilgang til rammer på til sammen sju milliarder kroner.

Publisert:
Logo Innovasjon Norge.png

Innovasjon Norge opplyser at de også er i tett dialog med myndighetene for å øke mulighetene for nye tiltak.

Tiltakspakken som ble presentert i dag har følgende innhold:

 • Renten settes ned med 1,0 prosentpoeng på lavrisikolån og 1,25 prosentpoeng for risikolån (inkluderer blant annet Innovasjonslån og Oppstartlån). Vil gjelde nye lån fra 23. mars og for løpende lån fra 15. april.
 • Prosessen for søknader om avdragsutsettelse forenkles. Ordningen er for bedrifter som er preget av koronapandemien, og i hovedsak innvilges det et års avdragsutsettelse.
 • Det legges opp til et større bidrag til finansiering enn normalt gjennom å utnytte handlingsrommet i statsstøtteregelverket.
 • Det åpnes for at Innovasjon Norge kan etablere innovasjons- og risikolån med lavere krav til sikkerhet enn man normalt krever.
 • Innenfor Miljøteknologiordningen og Innovasjonskontrakter åpnes det for flere og større forprosjekter.
 • Kravet til bidrag fra pilotkunder i forbindelse med Innovasjonskontrakter halveres.
 • Det åpnes for at kunder som opplever forsinkelser i gjennomføringen av prosjektet, får mer tid til å ta stilling til tilsagn om finansiering og vi kan forlenge fristene for utbetaling.
 • For kommersialiseringstilskudd økes andelen tilskudd Innovasjon Norge kan gi fra 50 prosent til 75 prosent av de totale kostnadene. Det åpnes også for en høyere andel interne kostnader, inkludert lønn. Dette gjelder nye prosjekter og betyr at kravet til annen kapital reduseres betydelig.
 • Oppstartlånet øker fra maksimalt 1,5 millioner kroner, til 2 millioner. Det stilles ikke økte krav til kausjon eller egenkapital.
 • Det tilbys rentefritak i seks måneder på eksisterende og nye oppstartlån.
 • Oppstartlånene er avdragsfrie i fire år.
 • Oppstartsbedrifter som har mottatt kommersialiseringstilskudd får også mulighet til å motta oppstartlån. Tidligere har det bare vært mulig å motta støtte fra en av ordningene. Endringen gjelder både eksisterende og nye kunder.
 • Interne rutiner for å behandle søknader justeres så raskt som mulig.