Inntektssikring for selvstendig næringsdrivende og frilansere

Det er foreslått en midlertidig ordning med inntektssikring for selvstendig næringsdrivende og frilansere. Ordningen er ikke vedtatt ennå.

Publisert:

Det er politisk enighet på Stortinget om en midlertidig ordning med inntektssikring for selvstendig næringsdrivende og frilansere. Disse skal sikres 80 % av gjennomsnittlig inntekt de siste tre år opp til 6 G. Kompensasjonen skal inntre fra og med dag 17 etter inntektsbortfallet.

Ordningen er ikke vedtatt ennå men det arbeides med en løsning som vil gjøre det mulig å søke fra mai.

Selvstendig næringsdrivende og frilansere skal ha tilgang til inntektssikring gjennom økonomisk sosialhjelp inntil ny ordning er på plass.