Inntektssikring for utestengte EØS-borgere

Regjeringen vil innføre en kompensasjonsordning for pendlere bosatt i EØS-området som ikke kommer seg på jobb i Norge på grunn av innreiserestriksjoner.

Publisert:

Ordningen skal gjelde fra 29. januar da innreiseforbudet ble innført, og varer så lenge innreiseforbudet gjelder.

Kompensasjon skal gis med 70 prosent av sykepengegrunnlaget opp til 6G. Arbeidsgiver forskutterer kompensasjonen og får deretter refundert beløpet gjennom Nav. Arbeidsgivere som har valgt å betale ut lønn i perioden før ordningen kom på plass, vil også få refusjon tilsvarende 70 prosent av sykepengegrunnlaget. Arbeidstakere som har tatt ut ferie, kan også få kompensasjon om de blir enige med arbeidsgiver om å omgjøre ferien.

Dagpendlere som arbeider i Norge og bor i grenseområdene i Sverige og Finland, fikk mulighet til å komme tilbake på jobb fra 1. mars under et strengt test- og kontrollregime. Disse dagpendlerne kan få kompensasjon for inntektstapet i februar. 

Regjeringen vil om kort tid legge fram en proposisjon for Stortinget med forslag til nødvendige lovhjemler og budsjettvedtak.