Kalkulator for kompensasjonsordning 3 for medlemmer av Revisorforeningen

Revisorforeningens kontantstøttekalkulator for kompensasjonsordning 3 hensyntar de nye dokumentasjonskravene i forskriften og er ment å være et komplett verktøy for beregning av tilskudd

Publisert:

Medlemsfordel

Det er flere nye begrensninger og elementer i kompensasjonsordning 3.  Dokumentasjonskravene er av den grunn betydelig utvidet. Revisorforeningens kalkulator er et verktøy for å beregne tilskudd og utarbeide nødvendig dokumentasjon. 

Innloggede medlemmer av Revisorforeningen kan laste ned kalkulatoren.