Kan få ettergitt forsinkelsesgebyr for regnskapsåret 2020 pga. korona

Finansdepartementet har gitt Regnskapsregisteret adgang til å godta covid-19 som begrunnelse i søknader om ettergivelse av forsinkelsesgebyr for regnskapsåret 2020.

Publisert:

For regnskapsåret 2020 ble fristen for å levere årsregnskapet til Regnskapsregisteret utsatt til 30. september 2021 på grunn av pandemien. Ved levering etter fristen påløper forsinkelsesgebyr.

Regnskapsregisteret kan ettergi forsinkelsesgebyret helt eller delvis, dersom det blir sannsynliggjort at forsinkelsen skyldes forhold utenfor den regnskapspliktiges kontroll eller dersom særlige rimelighetsgrunner tilsier det.

Forsinkelsesgebyret må være stoppet før det er mulig å søke om ettergivelse. Søknaden må inneholde en begrunnelse for hvordan covid-19 har gjort det vanskeligere å sende inn årsregnskapet innen fristen og hvilke konsekvenser covid-19 har hatt for virksomheten.