Kan søke om 30 dagers utsettelse for skattemeldingen på vegne av alle klienter

Revisorer, regnskapsførere og rådgivere kan i 2023 søke om 30 dagers utsettelse for levering av skattemeldingen for inntektsåret 2022 på vegne av alle sine klienter.

Publisert:

Skatteetaten har besluttet at det i år, med innføring av nye løsninger i stor skala, er hensiktsmessig at revisorer, regnskapsførere og rådgivere som har behov for utsatt frist, kan søke om dette for alle sine klienter.  

Fristen for å levere skattemeldingen for næringsdrivende er 31. mai. Du må søke utsettelse før fristen går ut. Ved utsettelse blir innleveringsfristen 30. juni. 

Fristen for å levere for skattemeldingen for lønnstakere og pensjonister er 30. april. Siden dette er en søndag i år, etterfulgt av offentlig høytidsdag på 1. mai, regnes det ikke som for sent om du leverer skattemeldingen eller søknad om utsettelse til og med tirsdag 2. mai. Ved utsettelse blir innleveringsfristen 31. mai. 

Det gis ikke utsettelse utover 30 dager. 

Merk at dersom det søkes om utsettelse for mer enn 1000 klienter, må det søkes flere ganger med maks 1000 klienter i hver søknad.