Kan Utdanningsdirektoratet pålegge små skoler å utarbeide årsberetning?

Stortinget har vedtatt endringer i regnskapsloven som innebærer at små foretak ikke lenger plikter å utarbeide årsberetning. Tross lovendringen mener Udir at friskolene og skoler godkjent etter voksenopplæringsloven kapittel 4 fremdeles skal utarbeide årsberetning.

Publisert:

TAVLA har Utdanningsdirektoratet publisert følgende melding: «Alle friskoler og skoler godkjent etter voksenopplæringsloven kapittel 4 skal sende inn årsberetning, jf. økonomiforskriften § 3 og forskrift til diverse skoler godkjent etter voksenopplæringsloven kapittel 4 § 6. Kravet til utarbeidelse og innsending av årsberetning for skolene gjelder uavhengig av eventuelle unntak i regnskapsloven. Årsberetningen kan utarbeides i tråd med kravene for årsberetning for tidligere år (tidligere regnskapsloven § 3-3 for små foretak)».

Faktum er at lovgiver har opphevet plikten for små foretak til å utarbeide årsberetning for disse foretakene. Dette gjelder for alle som utarbeider regnskap etter regnskapsloven, inkludert friskolene og skoler godkjent etter voksenopplæringsloven kapittel 4. Vi mener at Utdanningsdirektoretat bør forholde seg til lovendringen på lik linje med det for eksempel Stiftelsestilsynet og Tilsynsrådet for advokater har gjort.

Vår vurdering er at skolene som oppfyller vilkårene for små foretak, kan velge om de vil utarbeide en årsberetning eller ikke. Dersom disse skolene velger å utarbeide en årsberetning kan de fritt velge om denne utarbeides etter regnskapsloven § 3-3a. Ordet «årsberetning» er ikke forbeholdt en årsberetning utarbeidet i samsvar med regnskapsloven § 3-3a. 

Vi har sent brev til Utdanningsdirektoratet hvor vi om at direktoratet revurderer uttalelsen om at skoler som er små foretak må utarbeide årsberetning.