Kassasystemregler inntatt i bokføringsforskriften

Finansdepartementet har fastsatt endringer i bokføringsforskriften for å tilpasse reglene til ny lov og forskrift om kassasystemer.

Publisert: Bokføring

Endringene i bokføringsforskriften vil tre i kraft 1. januar 2019.

De aktuelle endringene i bokføringsforskriften gjelder særlig regler om dokumentasjon av kontantsalg, og unntak fra kravene om dokumentasjon av kontantsalg.

Etter 1. januar 2017 har leverandører bare rett til å tilby kassasystemer som oppfyller de nye kravene i kassasystemloven og -forskriften ved salg til bokføringspliktige. Bokføringspliktige har imidlertid en overgangsperiode frem til 1. januar 2019 for å ha nye systemer på plass.