Kilometergodtgjørelse for kjøring i 2016 som utbetales i 2017

Beregningen av skattepliktig overskudd følger skattereglene på utbetalingstidspunktet, skriver skatteetaten.

Publisert: Skatt

Fra 2017 er den skattefrie delen av kilometergodtgjørelsen redusert fra kr. 3,80 pr. km til kr. 3.50 pr. km.

Overskudd på kilometergodtgjørelse følger kontantprinsippet. Skatteetaten har uttalt at kilometergodtgjørelse skal skattlegges etter den skattesatsen som gjelder på utbetalingstidspunktet. Se nyhetsbrev fra a-ordningen 28. januar 2016.

Dette innebærer at dersom man får utbetalt kilometergodtgjørelse etter statens satser (kr. 4,10 pr. km.) i januar 2017 for kjøring i desember 2016, vil det bli beregnet et skattepliktig overskudd på kr. 0,60 pr. km. Hadde kilometergodtgjørelsen blitt utbetalt i desember 2016, hadde det skattepliktige overskuddet blitt beregnet etter reglene som gjaldt for 2016, dvs. kr 0,30 pr. km.