Det er fastsatt endringer i kontrollhandlingene for å bekrefte bedret resultat i jan/feb 2020 i kompensasjonsordningene

Søkeren kan unngå at tilskuddet blir avkortet pga underskudd i 2019 hvis foretaket kan vise et forbedret resultat i januar/februar 2020. Det er fastsatt endringer i en av kontrollhandlingene for å bekrefte det forbedrede resultatet.

Publisert:

Revisorforeningen mener fortsatt at revisor bør bekrefte et slikt resultat på grunnlag av en revisjon, slik det er åpnet for. 

Endringen gjelder bekreftelse som gjøres på grunnlag av de kontrollhandlingene som er fastsatt av Skatteetaten (egen bekreftelse i kompensasjonsordning 1) og Brønnøysundregistrene (del av bekreftelsen av søknaden i kompensasjonsordning 2). Endringen begrenser mengden underlagsdokumentasjon for kostnader i perioden som må kontrolleres.

Før endringen sto det:

Ta de 10 kostnadskontoene med størst saldo, samt et tilfeldig utvalg av 3 kontoer der saldoen per januar og februar 2020 utgjør mer enn kr 10 000 og kontroller at det foreligger underliggende dokumentasjon som viser at kostnaden er gyldig og eventuelt følger av avtale.

Etter endringen står det:

Ta de 10 kostnadskontoene med størst saldo, samt et tilfeldig utvalg av 3 kontoer der saldoen per januar og februar 2020 utgjør mer enn kr 10 000. Ta et tilfeldig utvalg underlagsdokumentasjon (kostnadsbilag, avtaler o.l.) pr konto, som totalt utgjør 20 % av kostnadene pr konto (minimum 3 og maksimum 10) og kontroller at det foreligger underliggende dokumentasjon som viser at kostnaden er gyldig og eventuelt følger av avtale.