Kompensasjonsordning 2 åpnet for endringer

Søknadsportalen er åpnet for å sende inn rettet søknad.

Publisert:

Se kompensasjonsordning.brreg.no/endre-klage.

Oppdager du at søknaden har feil eller mangler informasjon etter foretaket har fått innvilget søknaden, må det sendes inn en ny søknad. Dette gjelder også etter at søknadsfristen er utløpt.

Det er alltid den siste innsendte søknaden som gjelder, en ny søknad vil automatisk erstatte søknaden du har sendt inn tidligere. Har foretaket allerede fått utbetalt tilskudd, vil differansen enten bli utbetalt eller det vil få tilsendt faktura.

Hvem kan fremdeles ikke endre opplysninger?

  • Du som ønsker å trekke søknaden og betale tilbake hele tilskuddet
  • Du som skal endre beløpene, men blir stoppet i skjemaet fordi vilkårene for å søke ikke lenger er til stede
  • Du som bare skal korrigere refusjonsbeløpet til regnskapsfører/revisor

I slike tilfeller må du sende en melding via kontaktskjemaet, så vil Brønnøysundregistrene kontakte deg når en løsning for dette er på plass.