Kompensasjonsordning 2 forlenges ut april

Regjeringen vil utvide kompensasjonsordning 2 for foretak med stort omsetningsfall til også å omfatte perioden mars/april 2021.

Publisert:

Justeringsfaktoren skal være 80 prosent, det samme som for januar/februar. Det vil si at foretak som har hatt 100 prosent omsetningsfall, vil få dekket 80 prosent av sine faste, uunngåelige kostnader. 

Omsetningsfallet for perioden mars/april 2021, vil antakelig bli beregnet på grunnlag av omsetningen i mars/april 2019. Det er lenge siden 2019, og det kan derfor bli aktuelt å vurdere en alternativ beregningsmetode.