Kompensasjonsordning 2: ny søknadsrunde åpner 9. juni

Det åpnes for å motta søknader for mars-april den 9. juni. Samtidig kan det søkes om kompensasjon for tapt varelager i perioden fra november 2020 til april 2021.

Publisert:

Regjeringen har tidligere varslet at man tok sikte på å åpne for søknader for tilskuddsperioden mars–april 2021, og for kompensasjon for tapt varelager, rundt 20. mai. Omleggingen av ordningen til nytt statsstøtterettslig regelverk har imidlertid vært komplisert og har forsinket ordningen.

Godkjenning av ESA

Endringene i ordningen må godkjennes av EFTAs overvåkningsorgan, ESA. Den 20. mai godkjente ESA at ordningen utvides til å omfatte tapt varelager. Det ventes at ESA vil godta endringene i kompensasjonsordningen i sin helhet om kort tid.

En vesentlig endring som følge av nytt hjemmelsgrunnlag, er at virksomheter ikke kan få tilskudd på mer enn 70 prosent av underskuddet (90 prosent for små foretak).