Kompensasjonsordning for arrangører og underleverandører i kultursektoren

Kulturkompensasjonsordningen omfatter kulturarrangementer i perioden november 2021 - februar 2022. Søknadsfristen er 1. mai 2022 kl. 13.00.

Publisert:

Forskrift om midlertidig kompensasjonsordning gjelder tap knyttet til kulturarrangementer som er avlyste, stengte eller nedskalerte på grunn av råd eller pålegg fra myndighetene som følge av covid- 19. Det er en forutsetning at kulturarrangementet var eller skulle ha vært åpent for allmennheten.

Hver søknadsperiode er på én måned - november, desember, januar og februar - men det søkes samlet for alle søknadsperiodene. Dersom det omsøkte tilskuddsbeløpet samlet for alle søknadsperiodene er over 200 000 kroner, må søknaden bekreftes av revisor eller autorisert regnskapsfører. Siste frist for revisor/autorisert regnskapsfører sin bekreftelse er 6. mai kl. 13.00. Søkerne kan få kompensert inntil 10 000 kroner per søknad for utgifter til bekreftelsene.

Revisor eller autorisert regnskapsfører skal utføre et sett med kontrollhandlinger for å bekrefte opplysningene i søknaden. Ved å signere bekrefter revisor eller autorisert regnskapsfører at kontrollhandlingene ikke har avdekket feil. Se Bekreftelse fra revisor eller autorisert regnskapsfører.