Kompensasjonsordningen: Siste frist for å søke tilskudd for mars, april og mai er 31. juli

Fristen for mars, april og mai blir forlenget fra 30. juni til 31. juli. 1.7.: Portalen åpnes for søknader for juni og juli tidlig i august.

Publisert:

Har du klienter som kan ha rett på tilskudd fra kompensasjonsordningen for foretak med stort omsetningsfall, bør du sørge for at de er klar over fristen. 

1.7.: På grunn av redusert kapasitet i Skatteetaten i feriemåneden juli, åpnes portalen samtidig for søknader for juni og juli fra tidlig i august.

Portalen vil være åpen for endringer/rettinger for allerede innsendte søknader for mars, april og mai også etter 31. juli, men ikke for nye søknader som gjelder disse månedene.