Kompensasjonsordningene for kultur, frivillighet og idrett

Forskriftene som regulerer kompensasjonsordningene for kultur, frivillighet og idrett er klare.

Publisert:

Stortinget vedtok forrige uke kompensasjonsordningene for tapt billettinntekt og deltakeravgift for kultur, frivillighet og idrett. Kulturdepartementet har nå forskriftene for ordningene klare.

I forskriftene er blant annet vilkår for å komme inn under ordningen, hvilke utgifter som kompenseres, tildelingskriterier, hvilke krav som stilles til søkeren og hvilke krav som stilles til dokumentasjon nærmere regulert.