Kompensasjonsmelding i nytt format fra 2023

Skatteetaten jobber med ny kompensasjonsmelding og har lagt ut informasjon på sine nettsider

Publisert:

Fra 2023 skal momskompensasjonsoppgaven leveres i nytt format. Meldingen skal leveres direkte fra regnskapssystem, men det vil også bli laget en løsning som gjør det mulig å manuelt fylle inn og sende melding direkte i innlogget tjeneste på Skatteetatens hjemmesider.

Det blir ingen endringer i hvem som kan fylle ut, signere og attester på kompensasjonsmeldingen, men autentisering vil skje via ID-porten, med personlig pålogging. Dagens Altinn innlogging med brukernavn og passord skal ikke benyttes.

Beløpene som skal tas med i kompensasjonsmeldingen er de samme som følger av SAF-T standard mva-koder (koder merket med K). Det vil ikke bli krav om å bruke standard SAF-T koder ved bokføringen, men egne koder må kunne sammenstilles med SAF-T kodene før kompensasjonsmeldingen kan sendes inn.  

Vi forventer mer informasjon ut over høsten, men revisor kan allerede nå være behjelplig med å sørge for at virksomhetene som skal ha momskompensasjon vil være i stand til å levere meldingen i nytt format.