Konsesjonsregisteret endrer navn til Finanstilsynets virksomhetsregister

Navnet er endret for å bedre dekke innholdet i virksomhetsregisteret. Innholdet i registeret er ikke endret.

Publisert:

I Finanstilsynets virksomhetsregister finner man foretak og personer med godjenning fra Finanstilsynet og enkelte andre enheter som Finanstilsynet fører tilsyn med. Godkjente revisorer og revisjonsselskaper er blant de som er registrert i virksomhetsregisteret