Kopi av varsel om tvangsmulkt

Revisor og regnskapsfører mottar ikke automatisk varsel om at et selskap ikke har levert skattemeldinger, aksjonærregisteroppgave og andre meldinger til skatteetaten.

Publisert: Skatt Avgift

Før det ilegges tvangsmulkt plikter skatteetaten å forhåndsvarsle selskapet, jf. skatteforvaltningsloven § 14-2.

Revisor og regnskapsfører mottar ikke automatisk kopi av varselet. Det er imidlertid mulig å motta kopi av varselet ved at selskapet registrerer revisor og regnskapsfører under kontaktinformasjon for virksomheten i Altinn. Les mer om dette i artikkel datert 12. januar 2017.

Dersom en bruker har registrert kontaktinformasjon i «Din kontaktinformasjon for virksomheten» i virksomhetens profil vil brukeren KUN få varsel knyttet til de tjenester brukeren har roller og/eller rettigheter til for den aktuelle virksomheten.

I tillegg er det også mulig å ytterligere konfigurere at brukeren kun skal få varsler for selvvalgte enkelttjenester som vist under:

                 

Vi har imidlertid fått opplyst at det foreløpig ikke er lagt opp til at man vil motta kopi av varsel om ikke levert skattemelding for formues- og inntektsskatt.

Revisorforeningen vil ta opp med Altinn og skatteetaten og presse på for å få bedre varslingsrutiner.