Kostgodtgjørelse fra 1. januar 2018

Skattedirektoratet har offentliggjort forskuddssatsene for trekk- (og skattefri) kostgodtgjørelse fra 1. januar 2018, dvs. fra det blir innført delvis skatteplikt på godtgjørelsen.

Publisert:

I tillegg til at godtgjørelsen må være innenfor satsene, må særskilte legitimasjonskrav i skattebetalingsforskriften være oppfylt for at godtgjørelsen i sin helhet kan utbetales trekkfritt.

Satsene nedenfor gjelder for arbeidsgivers dekning av utgifter. Satsene er redusert i forhold til inntektsåret 2017 da det med virkning fra 2018 er innført hel eller delvis skatteplikt på godtgjørelse til kost etter statens satser.

Skattytere som krever fradrag

Det er også vedtatt innstramminger i reglene fra fradrag for kostutgifter til pendlere, altså der arbeidstakeren må dekke kostutgiftene selv. Innstrammingene i fradragsreglene består av følgende:

  • Det gis ikke fradrag for kost der skattyter bor på hybel/brakke med kokemuligheter eller har overnattet privat.
  • De øvrige fradragssatsene reduseres med kr 150.
  • Det innføres en tidsbegrensning på 24 måneder for fradrag for kost og losji (virkning tidligst fra 1. januar 2020)

 Les mer om innstrammingene i Prop. 1LS (2017-2018) pkt. 5.2.

Godtgjørelse fra arbeidsgiver

Som følge av budsjettforliket bortfaller adgangen til trekk- og skattefri kostgodtgjørelse ved overnatting på hybel/brakke eller privat.

Merk imidlertid at skattefri dekning fra arbeidsgiver til kost ikke skal begrenses etter 24-månedersregelen, dvs. arbeidsgiver kan yte skattefri dekning av merutgifter til kost og losji også etter perioden på 24 måneder.

Det fastsettes også sats for langtransportsjåfører.

Skattedirektoratets forskuddssatser

Skattedirektoratets forskuddssatser for trekkfri kostgodtgjøring – innland

Satser

For arbeidstakere som bor på pensjonat eller hybel/brakke uten kokemuligheter (og som ville hatt krav på fradrag for merutgifter til kost)

kr 159

For arbeidstakere som bor på hybel/brakke med kokemuligheter eller har overnattet privat (og som ville hatt krav på fradrag for merutgifter til kost)

utgår

For arbeidstakere som bor på hotell (og som ville hatt krav på fradrag for merutgifter til kost)

kr 569

For arbeidstaker som bor på hotell med inkl frokost (og som ville hatt krav på fradrag for merutgifter til kost) reduseres hotellsats med 20 %.

Får arbeidstakeren i tillegg dekket ett eller flere måltider, må den trekkfrie godtgjørelsen reduseres med 20 prosent for frokost, 30 prosent for lunsj og 50 prosent for middag (beløpene skal rundes opp eller ned til nærmeste hele krone).

kr 455

For langtransportsjåfører (som ville hatt krav på fradrag for merutgifter til kost)

kr 300

 

Skattedirektoratets forskuddssatser for trekkfri kostgodtgjøring – utland

Satser

For arbeidstakere som bor på hybel/brakke med kokemuligheter eller har overnattet privat

utgår

For arbeidstakere som bor på pensjonat eller hybel/brakke uten kokemuligheter (og som ville hatt krav på fradrag for merutgifter til kost)

kr 159

For arbeidstakere som bor på hotell (og som ville hatt krav på fradrag for merutgifter til kost) anses kostgodtgjørelse ihht Statens satser for kostgodtgjørelse utland (gitt i medhold av særavtale om dekning av utgifter til reise og kost utenfor Norge § 8) som trekkfrie.

Får arbeidstakeren i tillegg dekket ett eller flere måltider, må den trekkfrie godtgjørelsen reduseres med 10 prosent for frokost, 40 prosent for lunsj og 50 prosent for middag (beløpene skal rundes opp eller ned til nærmeste hele krone).

 

 For langtransportsjåfører (som ville hatt krav på fradrag for merutgifter til kost)

 kr 300