Krav til kassasystem

Det er i utgangspunktet leverandører som er tillagt ansvar for at hele kassasystemet er i samsvar med regelverket.

Publisert: Bokføring

Det er vedtatt nye regler for kassasystem. Reglene fremgår av kassasystemlova og den tilhørende kassasystemforskrifta. Lovbestemmelsene er vedtatt slik at leverandører ved salg til bokføringspliktige etter 1. januar 2017 bare skal kunne tilby kassasystemer som oppfyller de nye kravene. For den enkelte bokføringspliktige er det krav til at nye systemer må være på plass pr. 1. januar 2019.

Leverandører har i utgangspunktet ansvar for at hele kassasystemet er i samsvar med regelverket. Skatteetaten har kommet med en uttalelse som klargjør hvem som anses som leverandør i de ulike tilfellene.