Kriminalitet i næringslivet anmeldes ikke

Virksomheter i både privat og offentlig sektor unnlater å anmelde kriminalitet, og 19 prosent av dem som unnlater å anmelde oppgir manglende tillit til politiets kapasitet og/eller kompetanse som årsak.

Publisert: Selskapsrett
Kriminalitets og sikkerhetsundersøkelsen 2017.JPG

Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge (Krisino) gjennomføres av Næringslivets Sikkerhetsråd. Funnene i Krisino 2017 er medvirkende til å synliggjøre en urovekkende utvikling i rettspleien. Virksomheter i både privat og offentlig sektor unnlater å anmelde kriminalitet, og 19 % av dem som unnlater å anmelde oppgir manglende tillit til politiets kapasitet og/eller kompetanse som årsak. For enkelte virksomheter er det nesten et unntak om politiet involveres. De har gitt opp, og opererer med et parallelt rettssystem som styres etter et kost/nytte prinsipp.

Noen interessante funn:

  • Oppfattelsen av sjansen for å bli oppdaget av skattemyndighetene dersom man unnlater å rapportere inn alle skatter og avgifter holder seg stabil sammenlignet med 2015. Det er 21 prosent som mener det er liten eller svært liten sjanse for å bli oppdaget av skattemyndighetene.
  • En stor andel av norske virksomheter har blitt utsatt for svindelforsøk enten i form av overrumplende salg over telefon (68 prosent har opplevd dette), fått faktura for varer/tjenester som ikke er bestilt (64 prosent), fått tilbud utformet som faktura (33 prosent) og CEO-fraud (13 prosent).
  • Endringen fra svindel gjennom svart virksomhet til virksomhet gjennom legale selskapsstruktur som etableres for å fremstå som seriøse bedrifter.

Se Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge 2017 fra Næringslivets sikkerhetsråd.