Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen 2019

Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen (KRISINO 2019) gir et godt bilde av hvilke kriminalitet som rammer næringslivet. Årets undersøkelse ble offentliggjort denne uken.

Publisert:

43 prosent av de undersøkte virksomhetene har i løpet av de siste 12 månedene fått faktura for varer som ikke er bestilt, 15 prosent har blitt utsatt for løsepengevirus og 13 prosent direktørsvindel. 

39 prosent mener det er liten sjanse for at virksomheter som bryter regler, eller gir feilaktige opplysninger om inntekter og utgifter blir oppdaget av myndighetene. Det er spesielt i bygg/anlegg, industri og varehandel at man mener risikoen for å bli oppdaget er liten.

Over 80 prosent ville valgt bort billigste leverandør dersom det var mistanke om at den billigste benytter ulovlige lønns- og arbeidsforhold, eller hvis det var mistanke om unndragelse av skatter og avgifter.

Les mer om Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge (KRISINO) 2019

Revisorforeningen er medlem av Næringslivets Sikkerhetsråd