Kunst og mva

Finansdepartementet myker opp merverdiavgiftsfritaket for kunstverk.

Publisert: Avgift

Kunstverk er fritatt for merverdiavgift. Hva som er kunstverk i denne sammenhengen har til nå vært definert ved tolltariffen. Etter at Finansdepartementet har endret regelverket er fritaket ikke lenger begrenset til hva tolltariffen definerer som kunst.